Elcigg min enda lösning för bättre hälsa

Elcigg blev den enda möjliga lösningen jag hade för att komma in på en idrottsskola i Stockholmsområdet. Då dem hade nolltolerans mot vanliga tobaksprodukter. Och jag som har varit tobaks torsk i så många år och även ett träningsfreak. Så gick detta inte så bra ihop. Jag förstår att kombinationen ger lite dubbelmoraliska intryck. Hur kan man träna på en ut av vårt lands största idrottsskolor och vara så stor tobaks torsk?

Lösningen blev att hitta ett startpaket för sin elcigg

Då jag hade hört att den inte har några slags påverkande hälsoeffekter på din träning. Och jag som skulle tävla i EM om 6 månader hade verkligen tid med att påverkas av negativa hälsoeffekter. Och med elciggens hjälp kunde träningen hållas uppe på ett mer effektivt sätt. Samt att jag inte kände av behovet av tobak. Dessutom var det ingen i den träningsgruppen jag tillhörde som reagerade negativt på att jag använde min elcigg.

Det enda misstaget jag gjorde med min elcigg var att ta en puff för nära brandlarmet så skolan fick utrymmas. Men efter det misstaget så återupprepas det aldrig den incidenten igen. 

Jag ville inte bli ihågkommen som eleven som hittade en lösning på sitt nikotin problem. Bara för att sedan får höra om denna incident om elciggen under den resterande delen av min utbildning. Det kändes bara så fruktansvärt onödigt att ens sätta sig i den riskzonen. 

Nuförtiden håller jag på och kombinerar mitt idrottande med att marknadsföra elcigg

Elcigg

Som ett bra och bättre alternativ för idrotter som i dagsläget brukar vanliga tobaksprodukter. Det är såklart en resa som tar tid att få till denna omställning. Och acceptansen av brukandet av elcigg i samband med träning och fysisk aktivitet. Många experter försöker hävda att detta är bara påhitt och att det skulle ha negativa hälsoproblem. Och effekter på din träning, ändå har detta inte lyckats blivit bevisat av dem.